Category Archives: Kiến Thức ISO

Gợi ý các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO liên quan đến các Bộ phận trong Công ty

Với ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG Bộ phận Marketing, Kinh doanh thì liên quan đến điều khoản 8.1, 8.2, 9.1.2 Bộ phận Thiết kế thì liên quan đến điều khoản 8.3 Bộ phận Mua hàng thì liên quan đến điều khoản 8.4 Bộ phận Sản xuất thì liên quan […]

Đừng Đặt Mục Tiêu Chất Lượng Của Bộ Phận QA/QC/KCS Là “Tỷ Lệ Sản Phẩm Không Phù Hợp < 0.1%”

Cách đặt mục tiêu chất lượng đúng

ĐỪNG ĐẶT MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ PHẬN QA/QC/KCS LÀ “TỶ LỆ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP < 0.1%”   Đây là Mục tiêu chất lượng của Bộ phận Sản xuất.   QA/QC/KCS không quyết định được chất lượng sản phẩm !   Đầu ra của QA/QC/KCS là gì ? Khách hàng nội bộ […]

Phân Tích Phương Thức Và Tác Động Của Sai Lỗi (FMEA), Phân Tích Phương Thức, Tác Động Và Mức Độ Nghiêm Trọng Của Sai Lỗi (FMECA)

FMEA

Phân tích phương thức và tác động của sai lỗi (FMEA), phân tích phương thức, tác động và mức độ nghiêm trọng của sai lỗi (FMECA) 1. Tổng quát Phân tích phương thức và tác động của sai lỗi (FMEA) là kỹ thuật được dùng để nhận biết các cách thức trong đó các linh […]

Bàn Về Quá Trình (Process) – Phần 1

Bàn về quá trình (process) – Phần 1 ISO 9000: 2015 định nghĩa Quá trình (process) là: “Tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác, sử dụng đầu vào để cho ra kết quả dự kiến”. “Kết quả dự kiến” có thể được gọi là đầu ra, sản phẩm hay dịch vụ […]

Chất Lượng Là Gì ?

Chất lượng

CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ ??? Muốn xây dựng được Hệ thống quản lý chất lượng, thì phải hiểu được từ “Chất lượng”, mà muốn hiểu được nghĩa của từ “Chất lượng” thì không phải đơn giản, link đến một loạt các thuật ngữ khác: 3.6.2 – ISO 9000:2015: Chất lượng là mức độ của một tập hợp […]