Tản Mạn Về Rủi Ro

Rủi ro

TẢN MẠN VỀ RỦI RO

 

Rủi ro trong ISO 9001:2015 là rủi ro về CHẤT LƯỢNG, không phải rủi ro gẫy chân, gãy tay, ảnh hưởng sức khỏe con người.

 

Rủi ro về CHẤT LƯỢNG ở đây ý là những cái không mong muốn, nó có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.

 

Mục e) điều khoản 9.3.2 – ISO 9001:2015 yêu cầu khi Lãnh đạo họp xem xét Hệ thống quản lý chất lượng thì phải xem HIỆU LỰC của hành động thực hiện để giải quyết rủi ro.

 

Ví dụ: quá trình kinh doanh, rủi ro là KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐÚNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG (Cái này chưa xảy ra mọi người nhé, nếu xảy ra rồi thì lại là SỰ KHÔNG PHÙ HỢP).

 

Hành động giải quyết rủi ro ở đây là Phòng Kinh doanh sẽ “lập check list rà soát tất cả các yêu cầu của khách hàng”, “xác nhận lại với khách hàng trước khi sản xuất hàng loạt” …

 

Hành động giải quyết rủi ro trên sẽ được lập thành văn bản, đưa vào nội dung của Quy trình Bán hàng => đây gọi là tư duy dựa trên rủi ro, có nghĩa là các tài liệu ISO lập ra, nội dung của tài liệu đó, một phần xuất phát từ đánh giá rủi ro.

 

Đến kỳ họp xem xét của Lãnh đạo, chúng ta sẽ xem hành động “lập check list rà soát tất cả các yêu cầu của khách hàng”, “xác nhận lại với khách hàng trước khi sản xuất hàng loạt” có được thực hiện trong thực tế hay không, nếu được thực hiện trong thực tế là đã đáp ứng được 50% của chữ “HIỆU LỰC”.

 

50% còn lại là khi thực hiện hành động đó, có đúng là ngăn chặn được rủi ro “KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐÚNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG” hay không.

 

Vậy, mục e) điều khoản 9.3.2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu Lãnh đạo cần phải xem xét “HIỆU LỰC” của TOÀN BỘ CÁC HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO, tương ứng với các quá trình trong Công ty: quá trình kinh doanh, quá trình thiết kế, quá trình sản xuất, quá trình kiểm tra, quá trình mua hàng, quá trình tuyển dụng & đào tạo, quá trình quản lý thiết bị …

 

Mỗi quá trình đều có rủi ro tương ứng: quá trình mua hàng thì rủi ro là “KHÔNG MUA ĐƯỢC HÀNG ĐÚNG CHẤT LƯỢNG”, “MUA ĐÚNG CHẤT LƯỢNG NHƯNG KHÔNG KỊP THỜI”, “MUA KỊP THỜI NHƯNG KHÔNG ĐỦ” …

 

Quá trình sản xuất rủi ro là “SẢN XUẤT RA SẢN PHẨM KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG”, “KHÔNG ĐẢM BẢO SỐ LƯỢNG”

 

Rủi ro của quá trình kiểm tra là “KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÔNG CHÍNH XÁC”, “KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÔNG KỊP THỜI”

 

Qúa trình tuyển dụng rủi ro là “KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC”, “KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC ĐỦ SỐ LƯỢNG NGƯỜI”, “KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC NGƯỜI KỊP THỜI”

 

Qúa trình đào tạo rủi ro là “ĐÀO TẠO NHƯNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC”

 

Qúa trình quản lý thiết bị rủi ro là “THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỊ HỎNG”

 

Vân vân …

 

Mỗi quá trình đều có RỦI RO KHÔNG MONG MUỐN, ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN VIỆC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

 

Điều khoản 6.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu chúng ta phải QUẢN LÝ RỦI RO bao gồm NHẬN DIỆN RỦI RO, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, ĐƯA RA HÀNH ĐỘNG ĐỂ GIẢI QUYẾT RỦI RO

 

Sau đó, điều khoản 9.3.2.e) yêu cầu trong cuộc họp xem xét của Lãnh đạo, chúng ta phải xem các HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO ở trên có được THỰC HIỆN không, có được TRIỂN KHAI TRONG THỰC TẾ hay không và quan trọng nhất là CÓ NGĂN NGỪA ĐƯỢC RỦI RO hay không.

 

Nếu đạt được 2 tiêu chí trên thì là có “HIỆU LỰC”, còn không đạt được 1 trong 2 tiêu chí trên thì là “KHÔNG CÓ HIỆU LỰC”

 

Trong mỗi Công ty ở một lĩnh vực nghành nghề cụ thể, Lãnh đạo, các quản lý và nhân viên biết rõ nhất RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA là gì, từ đó có HÀNH ĐỘNG TƯƠNG ỨNG.

 

GIẢI QUYẾT ĐƯỢC RỦI RO THÌ CHÚNG TA SẼ CÓ CƠ HỘI !

 

Mở rộng ra:

 

– Rủi ro trong ISO 14001:2015 là rủi ro không bảo vệ môi trường,

 

– Rủi ro trong ISO 45001:2018 là không đảm bảo được sức khỏe người lao động,

 

– Rủi ro trong ISO 22000:2018 là không đảm bảo an toàn thực phẩm,

 

– Rủi ro trong ISO 27001:2013 là không đảm bảo được tài sản thông tin

 

Mỗi tiêu chuẩn ISO, khái niệm “rủi ro” là khác nhau, từ đó việc XÁC ĐỊNH RỦI RO, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, XỬ LÝ RỦI RO là khác nhau.

 

Có hành động đúng đắn để GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP thì DOANH NGHIỆP SẼ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG !

 

Học ISO ở đây: https://isovn.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *