Đừng Đặt Mục Tiêu Chất Lượng Của Bộ Phận QA/QC/KCS Là “Tỷ Lệ Sản Phẩm Không Phù Hợp < 0.1%”

Cách đặt mục tiêu chất lượng đúng

ĐỪNG ĐẶT MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA BỘ PHẬN QA/QC/KCS LÀ “TỶ LỆ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP < 0.1%”

 

Đây là Mục tiêu chất lượng của Bộ phận Sản xuất.

 

QA/QC/KCS không quyết định được chất lượng sản phẩm !

 

Đầu ra của QA/QC/KCS là gì ? Khách hàng nội bộ nào cần đầu ra đấy ? Mục tiêu chất lượng của Bộ phận QA/QC/KCS là mục tiêu mà khách hàng nội bộ họ thích.

 

Đầu ra của QA/QC/KCS là kết quả kiểm tra sản phẩm.

 

Vậy nên mục tiêu chất lượng của QA/QC/KCS là “100% kết quả kiểm tra sản phẩm là chính xác”, “100% kết quả kiểm tra sản phẩm là kịp thời”.

 

Tương tự, các Bộ phận khác cũng có đầu ra tương ứng, đều có khách hàng nội bộ tương ứng.

 

Chất lượng là phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng, không phải cứ tốt, đẹp, bền mới là chất lượng, mà tốt, đẹp, bền đó khách hàng họ thích.

 

Muốn lập mục tiêu chất lượng chính xác cho các Bộ phận, thì phải bám vào “đầu ra” của các Bộ phận, xem “sản phẩm” của Bộ phận đó là gì.

 

Ví dụ: Bộ phận Tuyển dụng, đầu ra là tuyển được người, vậy mục tiêu chất lượng là “Đáp ứng 100% nhu cầu nhân sự của sản xuất”, “100% người tuyển vào có đủ năng lực”.

 

Bộ phận Sản xuất, đầu ra là sản phẩm, vậy mục tiêu chất lượng là “100% sản phẩm phù hợp”, “100% sản phẩm kịp tiến độ”.

 

Bộ phận Mua hàng, đầu ra là nguyên liệu, vật tư được mua về, mục tiêu chất lượng là “100% nguyên liệu, vật tư mua về đảm bảo chất lượng, số lượng, tiến độ”.

 

Bộ phận Thiết bị, đầu ra là thiết bị được bảo dưỡng, sửa chữa, mục tiêu chất lượng là “100% thiết bị được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời”.

 

Bộ phận Kinh doanh, đầu ra là xác định được chính xác các yêu cầu của khách hàng, để Sản xuất biết mà sản xuất, Mua hàng biết để mua vật tư, QA/QC/KCS biết cần phải kiểm tra tiêu chí gì, Tuyển dụng / Đào tạo biết để tuyển được đúng người, đủ người, Bộ phận Thiết bị biết để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị sản xuất nào => Vậy mục tiêu chất lượng của Bộ phận Kinh doanh là “Xác định được chính xác và kịp thời 100% yêu cầu của khách hàng”.

 

Các Bộ phận đặt ra mục tiêu CHẤT LƯỢNG chính xác, thì góp phần giúp Công ty đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, sản phẩm của Công ty bán ra giải quyết được vấn đề của khách hàng, đạt được MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG của Công ty “100% khách hàng hài lòng”, “Tỷ lệ khiếu nại dưới 0.01%”, “100% đơn hàng được giao kịp thời”.

 

ĐỪNG ĐẠT MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY LÀ “DOANH THU NĂM NAY BAO NHIÊU TIỀN”, “LỢI NHUẬN NĂM NAY BAO NHIÊU TIỀN” !

 

Khách hàng của chúng ta không quan tâm mấy đến doanh thu hay lợi nhuận của chúng ta, họ chỉ quan tâm sản phẩm của chúng ta có đảm bảo chất lượng hay không, có lỗi gì hay không, có giao hàng kịp thời hay không, có giải quyết được vấn đề của khách hàng hay không !

 

Mục tiêu DOANH THU, LỢI NHUẬN là rất cần thiết, nhưng không nên hiểu là MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG.

 

Toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng, toàn bộ Tài liệu ISO 9001 là tập trung vào làm khách hàng HÀI LÒNG, khách hàng THỎA MÃN.

 

Trong Công ty có rất nhiều tài liệu, những tài liệu nào giúp chúng ta tạo sản phẩm đáp ứng được yêu cầu khách hàng thì là tài liệu CHẤT LƯỢNG, tài liệu ISO 9001.

 

Những tài liệu nào không liên quan lắm thì không phải là tài liệu của Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG, ví dụ tài liệu của Bộ phận Kế toán, Bảo vệ, Tạp vụ …

 

Tài liệu nào của Công ty cũng đều CẦN THIẾT, nhưng chúng ta cần phân biệt tài liệu nào là tài liệu CHẤT LƯỢNG, tài liệu nào không.

 

Để từ đó chúng ta tập trung vào làm đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001 – Tiêu chuẩn áp dụng cho HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG => Giúp chúng ta đạt được MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG => ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHÁCH HÀNG => CHÚNG TA SẼ PHÁT TRIỂN RỰC RỠ !!!

 

Học ISO ở đây: https://isovn.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *